Sherpabärare med Taboche Peak (6495 m)

och Cholatse (6423 m) i bakgrunden